Fără categorie

Alexandr Dughin: Rusia şi Moldova Mare (să deschidem un câmp de dezbateri)


În revista rusă „Odnako”, cunoscutul teoretician rus Alexandr Dughin şi-a expus viziunea sa faţă de România şi Republica Moldova. Traducerea românească a acestui articol urmează să apară în revista conservatoare AXA, fiind însoţit de opiniile unor analişti de pe ambele maluri ale Prutului. Mai jos, vă propun traducerea mea în versiune  „draft”. Rog vizitatorii să-şi expună opiniile.

Ce ne dorim din partea Moldovei? Ar fi timpul să ne punem, la modul cel mai serios, această întrebare. Politica noastră în spaţiul CSI este prea neclară. Uneori ne supărăm, uneori demonstrăm indiferenţă faţă de acţiunile şi declaraţiile unei republici sovietice sau alta, fără să încercăm să explicăm în mod clar şi direct ce dorim, de fapt. Fie ascundem acest lucru, fie singuri nu înţelegem. Dacă ascundem, atunci o facem destul de dibace, iar dacă nu înţelegem, atunci lucrurile sunt mai grave.

Să privim puţin în trecut. Ce am dorit noi de la Moldova? Poate acest lucru ne va duce spre o cale corectă.

Teritoriul de astăzi al Republicii Moldova se află în partea sud-vest a câmpiei Europei de Est şi ocupă o mare parte a teritoriului dintre Prut şi Nistru. Din punct de vedere geopolitic, această zonă este limitrofă, aflându-se între Pădure şi Stepa de nord-vest, şi ţărmul Mării Negre în sud. Această poziţie explică multe din istoria acestei regiuni. Pe teritoriul Moldovei se intersectează energiile popoarelor sedentare şi migratoare, a căror dialectică stă la baza structurii geopolitice şi a statalităţii ruse, unde Pădurea se luptă cu Stepa, cu diverse succese, până nu se obţine o unitate într-o sinteză eurasiatică.

De la bun început, această zonă a fost populată cu diverse etnosuri, inclusiv şi cu slavi de răsărit: ulici şi tiverţi,  care aveau o cultură sedentară. Anume ei au fost parte a lumii slave răsăritene, care a constituit fundamentul statalităţii ruse. Tiverţii au populat activ teritoriul Moldovei şi, se pare, au jucat un rol important şi în etnogeneza moldovenilor.

Totodată, din cele mai vechi timpuri, aceste pământuri au fost populate şi de urmaşii triburilor tracice – dacii, geţii, ajunşi sub ocupaţia romanilor, preluând de la aceştia limba şi cultura. Moldovenii şi românii reprezintă acelaşi etnos, care din cauza unor peripeţii istorice, a ajuns să locuiască în două formaţiuni statale diferite.

Pe parcursul istoriei, identitatea moldovenilor s-a construit în jurul credinţei ortodoxe. În secolele XII-XIV, pământul Moldovei a fost populat din Vest, din teritoriul Valahiei, unde este patria istorică a dacilor şi geţilor vestici, care au fost supuşi cel mai mult romanizării (astăzi anume această parte a etnosului poartă numele de „români”).

Teritoriul Moldovei a intrat în componenţa diverselor formaţiuni politice: Rusia Kieveană, knezatului Galiţian, Hoarda de Aur, Ungaria, Imperiul Otoman, Imperiul Rus, URSS. În timpul domniei lui Mihai Viteazul, la finele secolului XVII, pentru o scurtă perioadă Moldova, Valahia, Transivlania şi Basarabia au fost unite sub protectoratul împăratului austriac, însă tensiunea geopolitică şi intrigile boierimii au distrus această unitate şubredă.

A doua unificare a avut loc sub protectoratul Porţii, în timpul domniei lui Ioan Cuza, în 1861, dar fără o mare parte a Basarabiei. Partea de sud a Basarabiei, care se afla în componenţa României, a fost transmisă mai târziu Rusiei (în 1878 n.tr.).

Rusia în relaţia cu Moldova se conducea de următoarea raţiune: aceste teritorii intrau cândva în zona de control al Rusiei Kievene şi această zonă a devenit obiectul atenţiei sporite din partea ţaratului de la Moscova, îndată după eliberarea de sub „Hoarda de Aur”. Mai târziu, ţarul Ivan al III-lea a înţeles foarte bine acest lucru şi s-a înrudit cu Ştefan cel Mare, domnitorul Moldovei, iar Ivan cel Groaznic a transformat această politică în una oficială, pe care au continuat-o toţi ţarii, care au tins să restabilească ecumena ruso-slavă, manifestată pentru prima dată în statalitatea Kievului.

Teritoriul Basarabiei şi Moldovei au reprezentat un interes strategic pentru popoarele migratoare, deoarece acestea au reprezentat un pod între stepele Eurasiei şi vârful de lance a zonei de stepă în spaţiul european (Transilvania, Ungaria) şi pentru Bulgaria, Bizanţ, Polonia, Ungaria, Austro-Ungaria şi Imperiul Otoman. Ruşii nu au reuşit să-şi restabilească influenţa acolo nici până secolul XIX-lea. În războaiele sângeroase cu Imperiul Otoman, soarta ortodoxiei din Moldova şi independenţa sa au fost una din cele mai importante preocupări ai Imperiului Rus.

Dacă am generaliza poziţiile geopolitice ale Rusiei, în decursul întregii istorii, am putea spune că teritoriul dintre Nistru şi Prut a fost necesar Rusiei pentru menţinerea sferelor de interes în zona Mării Negre şi la frontierele cu Europa de Sud. Identitatea ortodoxă a moldovenilor reprezenta cel mai important factor: nu era vorba de o „colonizare”, ci de o creare a unui spaţiu geopolitic strategic slavo-ortodox comun, unde, împreună cu alte popoare ortodoxe – bulgarii, sârbii, macedonenii, intra şi populaţia Munteniei, adică „românii”.

Aşadar, istoric, noi ruşii, ne-am dorit din partea Moldovei:

1.     Independenţa strategică de formaţiuni politico-strategice din Sud (în primul rând, Imperiul Otoman) şi Vest (în primul rând Austro-Ungaria) – de aici şi susţinerea moldovenilor şi lupta lor pentru independenţă.

2.     Păstrarea şi consolidarea identităţii ortodoxe, ca o garanţie a relaţiilor prietenoase cu Rusia – până la integrare, în virtutea apropierii a codului cultural.

În acelaşi timp, Rusia nu a fost împotriva integrării Moldovei, Valahiei şi Bucovinei într-o singură formaţiune politică. Chiar şi guvernatorul rus al Moldovei şi Valahiei, Pavel Kiselev, la începutul secolului XIX a făcut multe pentru „România Mare”. Am putea să ne amintim şi de propunerea Ecaterinei a II-a, legată  de  formarea pe teritoriul Valahiei, Moldovei şi Basarabiei a unui stat independent şi neutru Dacia, în cadrul „proiectului grecesc”. Într-o anumită configuraţie geopolitică, acesta era un proiect deplin eurasianist prorusesc.

Perioada sovietică a reprezentat un interludiu, când interesele geopolitice şi orientarea Rusiei au fost realizate sub semnul al ideologiei marxiste, ai cărei victime au devenit nu doar etnosurile care locuiau în jurul graniţelor Rusiei Sovietice, dar şi însăşi populaţia rusă. Interesele geopolitice ruseşti au fost realizate de comunişti cu un preţ enorm, pe care l-au plătit inclusiv şi poporul rus. Însă destrămarea URSS a scos din actualitate ideologia sovietică şi tot ce se petrecerea sub egida sa.

Aşadar, de ce are nevoie Moldove de Rusia în prezent? La ce reacţionează Moscova dur şi ce acceptă cu bunăvoinţă? În esenţă, nimic nu s-a schimbat.

1.     Rusia are nevoie de o Moldovă independentă de alte formaţiuni strategice externe. Astăzi nu mai există Imperiul Otoman, dar există NATO în vest. Aşadar, Rusia are nevoie de o Moldovă care nu planifică aderarea la NATO.

2.     Rusia are nevoie de o Moldovă care îşi păstrează cultura şi identitatea sa ortodoxă (eurasiatică), ceea ce va fi de ajuns pentru stabilirea unor relaţii geopolitice trainice.

Trebuie să observăm aici unele lucruri. Oare nu este astăzi Moldova ceea ce îşi dorea Moscova din partea Chişinăului, ceea ce şi-a dorit pe parcursul întregii istoriei şi poporul moldovenesc? Oare visul nu era libertatea şi păstrarea identităţii sale? Oare nu pentru asta au luptat cei mai buni fii ai poporului moldovenesc începând cu conducătorii daci Burebista şi Decebal, care au aruncat mănuşa Romei?

Iată de ce Rusia doreşte din partea Moldovei ceea ce îşi doreşte şi însăşi Moldova.

Să vedem acum ce împiedică realizarea acest proiect optimist:

1.     Discordia dintre Chişinău şi Bucureşti în problema unirii

2.     Problema transnistreană

Aceşti principali factori sunt legate între ele în mod direct. Transnistria este o parte a Moldovei, care s-a opus integrării Moldovei cu România, făcând acest lucru din considerente pur geopolitice.

Toată problema constă în faptul că România contemporană nu este un stat suveran, în sensul deplin al cuvântului, şi nu are o identitate clară. România este membru UE, formaţiune politică, care are propriu preşedinte şi este membru NATO, un bloc militar, unde rolul principal îl joacă SUA, iar SUA este un nou imperiu care încearcă să lărgească zonele de influenţă în diferite colţuri ale lumii. Acest lucru este efectuat în mare parte din contul teritoriilor care s-au aflat sub influenţa URSS. Problema aici nu constă în ideologie, ci în geopolitică.

Controlul asupra Eurasiei şi Europa de Est garantează puterea asupra lumii, aşa cum spunea unul din fondatorii geopoliticii Halford Mackinder.

Respectiv, problema românească în cazul Moldovei, trebuie privită nu izolat, dar într-un context general. Dacă este vorba de crearea României Mari din două state independente, care nu intră în nici un bloc strategic, Rusia ar saluta acest fapt, devenind unul din cele mai puternici parteneri. Însă în prezent situaţia este alta. Apropierea dintre Chişinău şi Bucureşti este doar o punte a mişcării Republicii Moldova spre Uniunea Europeană şi NATO. Ceea ce înseamnă că o parte din teritoriile strategice, care a constituit obiectul luptei continuă pentru direcţia geopolitice ruseşti, vor fi controlate de un bloc militar inamic, care vede absolut diferit structura de relaţii a forţelor (inclusiv militare) în spaţiul exsovietic.

Desigur, urmărind cum conducătorii URSS, apoi şi cei ai Federaţiei Ruse au distrus cu propriile mâini ceea ce a fost dobândit cu mari eforturi de ruşi, unii şi-au imaginat că „ruşii şi-au ieşit din minţi” şi vor continua suicidul geopolitic, salutând paşii care merg împotriva intereselor sale vitale. Însă în ultimii ani, Rusia a început să demonstreze revitalizare, respectiv, ar fi mai realist să deducem că epoca acaparării teritoriilor ruseşti s-a terminat.

Iată de ce Rusia este categoric împotriva apropierii Moldovei de România, aderării ei la UE şi NATO, iată de ce Rusia este împotriva conducerii politice de azi ai Republicii Moldova şi împotriva orientării sale spre valorile şi cultura occidentală. Iată de ce Rusia ajută şi va ajuta, pe toate căile, Transnistria, care este izvorul adevăratei Moldovei, care tinde spre independenţă, libertate  şi conservarea identităţii culturale.

Are Rusia instrumente pentru realizarea intereselor sale geopolitice faţă de Moldova? Da, există şi acestea sunt multiple – energetice, diplomatice, politice, economice şi militare. Abia am început să revenim, de aceea nimeni nu a făcut o trecere în revistă a potenţialului de care dispunem.

Rusia, este o mare putere şi aşa va fi până la sfârşit. Iată de ce în caz de necesitate, ea va folosi orice mijloace posibile. Să nu-şi facă nimeni iluzii.

Dacă Chişinăul vrea să fie într-un stat cu Bucureştiul şi Tiraspolul, nu avem nimic împotrivă. Însă este nevoie de respectarea unei singure condiţii: ieşirea României din NATO. După aceasta, toate variantele pot fi examinate. Fără aceasta: niciodată.

Ieşirea din NATO nu este o glumă, dar şi Rusia nu este o glumă. O anumită perioadă s-a cam uitat acest lucru. Tare nu am vrea să fim nevoiţi să reamintim acest lucru.


Standard

20 de gânduri despre „Alexandr Dughin: Rusia şi Moldova Mare (să deschidem un câmp de dezbateri)

 1. Pingback: Alexandr Dughin: Rusia şi Moldova Mare | De la bloggeri adunate

 2. Criss zice:

  Confuz omul. Se refera la Moldova ca spatiul dintre Prut si Nistru, pina la Carpati, plus Basarabia. Uita ca Rusia a recunoscut unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, iar Basarabia a incercat sa o rusifice.

  Recunoaste ca sintem o natiune – un pas inainte – care traim in doua state , dar nu avem voie sa ne unim fara voie de la stapinire.

  Dl Dughin, un manipulator al istoriei, nu a invatat ca in acest domeniu niciodata nu se spune niciodata.

  ps : tezaurul, aurul dacic care apartine si noua basarabenilor = est-moldovenilor ???

  Apreciază

 3. moldovlah zice:

  Intr-adevar, se hazardeaza in teorii care nu au de-a face cu realitatea, ci doar justifica atitudinea imperiala a Moscova. Cine are nevoie de asa pseudo-geopolitica!?

  Apreciază

 4. OBS zice:

  Eu, putin mai non-conformist, observ alteva in spusele d-lui Dughin.
  Anume faptul ca Basarabia incepe sa devina o problema pentru Kremlin.

  Rusia are destul de multe de pierdut din cauza ca tine cu dintii de Basarabia si Transnistria. Are probleme in privinta acesului la tehnologie, pierde piete de armament si este nevoita sa se multumeasca cu piete imprevizibile gen China, Iran, India,. Ca vinde arme, se bucura, dar faptul ca acestea sunt langa Rusia, nu este chiar confortabil.

  Produse „made in Rusia” nu am vazut prin magazinele din Europa, nici macar echipamente industriale nu se cumpara (spun asta pentru ca asta imi este meseria). In afara de materie prima piata de produse cu valoare adaugata mare lipseste cu desavarsire !!!

  Pe de alta parte, UE si SUA cotizeaza si va cotiza cu fonduri serioase in Basarabia, iar aceste fonduri trebuiesc justificate cel putin pe termen mediu.

  In principiu, istoria se repeta, problema romaneasca revine in actualitate pe masura ce se doreste noi furnizori de hidrocarburi si controlul coridorului Sud-Est, iar Ucraina a iesit cu totul din viziunea Occidentului.

  Solutia ar fi una; Rusia sa-si vada de treburile ei prin Eurasia ca are deja destule probleme, meciul cu sud-estul Europei l-a pierdut si este o pierdere de timp si resurse sa se agate ca pisica de burlan.

  Apreciază

 5. Valentin - Corneliu Clejan zice:

  Dughin e o unealtă a FSB-ului care încearcă prin metode „spirituale” să ne convingă sau să ne ameninţe, după caz, pentru a ne supune Rusiei. Mai trist e că are sprijinul unor aşazişi români de pe ambele maluri ale Prutului, de fapt trădători ai ideii naţionale.

  Apreciază

 6. Multe din opiniile exprimate pe aci sunt putin cam independente de Romania.SA fim bine intelesi: si Voronin s-a declarat moldovean si patriot.Ba mai mult,mare ortodox(cu Moscova unit),si adeptul lui….STEFAN CEL MARE!

  Sa fim si mai bine intelesi: de ce Dumnezeu Mitropolia Basarabiei unita cu Romania nu e sustinuta macar de astia din NOua Dreapta? E absurd!

  Ori Unionisti,ori daca nu cu Moscova.Nu exista varianta de mijloc.Moldova nu e pentru Romania,ce e Austria pentru Germania,pentru ca MOLDOVA NU E LA NIVELUL AUSTRIEI(SI NICI NU VA DEVENI VREODATA!).

  E bine de stiut: voi sunteti pentru Unirea Basarabiei cu Romania?(nu de alta,dar nu mai inteleg pozitia asta….prea multe postari legate de RUsia,sau de Moscova.Nu e o mandrie faptul ca ai fost acolo,dimpotriva!)….

  In inchiere vreau sa iti spun ceva pentru a reflecta: Maresalul ANtonescu a fost la Moscova la sediul NKVD arestat dupa 23 august 44 si a vrut sa se sinucida acolo.Daca tii la poporul roman…..

  Apreciază

  • slavik zice:

   cind a fost spus clar si tare ca basarabia doreste sa se uneasca cu romania – cei de la bucuresti nu s-au grabit sa o sustina prin persoana comunistului iliescu, iar rusia a desfasurat planul „transnistria”. si toti anti unionistii aratau cu degetul : uite cine va sunt fratii romani si uite la ce-a adus miscarea voastra unionala – la un conflict intern. asa ca oamenii au devenit mai cumpatati in afirmatii. ce folos din ele, daca nu au o sustinere prin fapte?

   Apreciază

 7. Adi zice:

  1. Independenţa strategică de formaţiuni politico-strategice din Sud (în primul rând, Imperiul Otoman) şi Vest (în primul rând Austro-Ungaria) – de aici şi susţinerea moldovenilor şi lupta lor pentru independenţă.

  PROSTII. Colonistii naibii de rusi

  Apreciază

 8. Varza domnul varza rau!
  Imi pierd calmul citindu-i idioteniile ! minte, manipuleaza date si efecte, inventeaza niste bazaconii si incurca borcanele cu multa gratie si paralizie.
  Pe langa altele ca sunt prea multe sa le analizez pe toate pacea de la Bucuresti se stie ca a fost incheiata in numele Turciei de catre Manuc bey pe care Rusia l-a cumparat si acela a inscris alte granite in textul tratatului – si uite asa au luat o parte din Moldova.
  Apoi minciuna cu Ecaterina a II-a si proiectul grecesc in urma caruia l-au omorat ca pe un caine pe Tudor Vladimirescu eteristii lui Ipsilanti.
  De amaratul de Dimitrie Cantemir caruia tzarul i-a violat fiica pe langa ca l-a facut sa-si piarda tronul ca urmare a trupelor insuficiente trimise acestuia la Stanilesti tace domnul.
  Ce mizerie umana sa afirme ca acele crime si rapturi facute de rusi in Basarabia si Bucovina au fost platite si de poporul rus!!
  Un mare NESIMTIT!

  Apreciază

 9. Pingback: Cine este Alexandr Dughin, considerat ideologul lui Putin si promotorul neo-eurasianismului. Cum vede viitorul Romaniei si al Ucrainei | B a r z i l a i – e n – D a n

 10. Pingback: Cine este Alexandr Dughin, considerat ideologul lui Putin şi promotorul neo-eurasianismului. Cum vede viitorul României şi al Ucrainei | :: MESAGER ::

 11. Pingback: De ce e Romania curtata agresiv de Rusia? « equilibrium

 12. Pingback: Cine este Alexandr Dughin, considerat ideologul lui Putin, si cum vede viitorul Romaniei si al Ucrainei | FrontPress

 13. Pingback: Cine este ALEXANDR DUGHIN, considerat ideologul lui PUTIN, si cum vede viitorul ROMANIEI

 14. Pingback: Moldova Mare, un pericol mai mare pentru România decât Rusia Mare?

 15. Extrem de clar sau cum se spune cu un termen mai pretentios, limpid.
  Sunt foarte bine definite conditiile in care ar fi acceptabila la Moscova unirea Moldovei cu Republica Moldova.
  Articolul nu trateaza si nici nu putea trata cat de fezabila economic este aceasta unire.Este necesara aici o analiza aplicata.
  In principiu prin independenta Republicii Moldova s-au pus bazele rezolvarii problemelor istorice dintre Rusia si Romania.Insa aderarea Romaniei la NATO, gandind la rece ,impiedica pe termen nedefinit rezolvarea acestor probleme , care au fost transformate in subiecte politicianiste in Romania.
  Intr-un cuvant suntem intr-o situatie de blocaj, care nu serveste nici Moldovei , nici Romaniei , nici Rusiei.
  Aceasta situatie este resimtita cel mai puternic si dureros in Republica Moldova.
  Dar, cine stie, evolutiile incepute la sfarsitul lui 2016 vor aduce o dezlegare a acestui ghem.

  Apreciază

 16. Pingback: Cine este Aleksandr Dughin, filosoful și politologul ale cărui idei se regăsesc în manevrele lui Putin din ultimii ani? /Ce spunea despre România – NEWS 2.0

 17. Pingback: Cine este Aleksandr Dughin, filosoful și politologul ale cărui idei se regăsesc în manevrele lui Putin din ultimii ani? /Ce spunea despre România – ProPolitica

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s