basarabia, Politica

Uniunea Eurobalcanică – o alternativă Uniunii Europene?


Spaţiul balcanic aparţine arealului civilizaţiei tracilor, despre care Herodot spunea că dacă nu ar fi fost dezbinaţi, ar deveni cel mai puternic neam din lume. Se pare că mai târziu, această trăsătură a identităţii balcanice se va păstra în inconştientul colectiv al popoarelor, care în pofida faptului că vor suferi înrâurirea popoarelor care vor migra în aceste meleaguri, vor continua să păstreze trăsăturile strămoşilor săi.

Soarta istorică va rămâne una comună: cucerirea romană, administraţia politică şi duhovnicească bizantină, iar destrămarea Imperiului Otoman va provoca, nu fără amestecul viclean al marilor puteri, declanşarea războaielor pentru independenţa şi pentru liniile de frontieră. Balcanii devin cunoscuţi în istorie doar în calitate de „butoiul de pulbere al Europei”.

La unificarea Balcanilor au visat regii Imperiului vlaho-bulgar, domnitorii români Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Mihai Viteazu, însă perspectivele acestui proiect au fost împiedicate fie de  nişte contexte geopolitice, fie de nişte contexte istorice nefavorabile.

Solidaritatea popoarelor balcanice s-a exprimat deseori în lupta pentru libertate. În 1185, românii de la sud de Dunăre, în frunte cu fraţii Petru şi Asan se răscoală împotriva Constantinopolului, din cauza sporirea impozitelor de către împăratul Isaac al II-lea. În urma acestei răscoale, cu ajutorul ţarului Serbiei Ştefan Nemani, în 1188 Bizanţul recunoaşte existenţa ţaratului româno-bulgar. Peste un an, ambiţiile românilor devin şi mai mari. Astfel, ei propun împăratului german Frederic Barbarossa şi sârbilor, cucerirea Imperiului Bizantin şi împărţirea lui. Din cauza unor conflicte politice interne, acest proiect aşa şi nu a fost realizat.

Ideea imperială românească renaşte în domniei lui Ioniţă, care cere Romei recunoaşterea titlului de împărat şi ridicarea episcopiei sale la rangul de Patriarhie, cererea care este respinsă de Papa Inocenţiu al III-lea. Roma nu putea recunoaşte decât două autorităţi imperiale pe pământ: Constantinopol şi Roma. Totuşi, în noiembrie 1204 Ioniţă este recunoscut drept „rege al valahilor şi al bulgarilor”.

Federaţia Balcanică – un eşec al comuniştilor

La începutul secolului XIX, când puterea turcilor în Balcani era de domeniul trecutului, are loc prima tentativă de crearea unui spaţiu balcanic unic. În 1865, această idee este formulată de cercurile stângiste din Belgrad, lăsându-se inspiraţi de federalismul lui Saint-Simon, de socialismul lui Karl Marx şi anarhismul lui Nikolai Bakunin. Aceştia propun crearea unei Federaţii Orientale Democratice, de la Alpi până la Cipru. Pe acest fond, în 1894 este constituită Liga pentru Confederaţia Balcanică, la care participă socialişti români, sârbi, bulgari şi greci.

Prima Conferinţă a social-democraţilor din Balcani are loc la Belgrad, între 25-27 decembrie 1909, în cadrul căreia se propune crearea unei Federaţii a Statelor Balcanice. La această conferinţă au participat reprezentanţii partidelor social-democrate din România, Serbia, Bulgaria, Grecia, Turcia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Slovenia şi Macedonia. În cadrul acestei reuniuni, liderul social-democraţilor sârbi, Dimitri Tucovic, a declarat că „unificarea şi ajutorul reciproc al popoarelor din Balcani este unica cale spre eliberarea economică, naţională şi politică”. În cadrul aceleaşi conferinţe a fost adoptată o rezoluţie prin care se sublinia faptul că problema balcanică poate fi soluţionată doar prin unificarea tuturor popoarelor care trăiesc pe acest teritoriu, lichidarea tuturor frontierelor create în mod artificial şi garantarea colaborării reciproce în apărarea de pericolele externe”. După aceasta, toate partidele de orientare social-democrată şi socialistă au inclus în programele sale politice obiectivul formării Federaţiei Balcanice.

În 1915, după o conferinţă desfăşurată la Bucureşti, s-a decis crearea unei Federaţii Revoluţionare Balcanice de Muncă Social Democrată, care era condusă de Cristian Racovski şi numără printre membrii săi pe Georgi Dimitrov şi Vasil Kolarov, cunoscuţi lideri comunişti bulgari.

După revoluţia bolşevică de la Petrograd, din 1917, este înfiinţată Federaţia Comunistă din Balcani, care îşi propunea unificarea sub umbrela Moscovei a Bulgariei, Iugoslaviei, Greciei şi Turciei. Acceptarea României în acest proiect se condiţiona cu dezmembrarea statului român, spre a exclude orice risc de dominaţie românească în Balcani. În cele din urmă, această organizaţie este desfiinţată în 1939.

La 9 februarie 1934, la Atena reprezentanţii României, Iugoslaviei, Turciei şi Greciei semnează Pactul Înţelegerii Balcanice, prin care părţile se obligă să contribuie la securitatea regiunii. Concepută sub forma unei alianţe politice, militare şi economice, Înţelegerea Balcanică chiar dacă nu a cuprins toate statele peninsulei  a concretizat aspiraţii fireşti şi  tradiţionale ale prieteniei şi colaborării dintre popoarele balcanice în  numeroase domenii şi a promovat ţelurile apropierii şi înţelegerii între semnatarii  şi nesemnatarii  săi . Din păcate, Bulgaria a refuzat să se alăture pactului.

Ultima tentativă a avut loc după cel de al doilea război mondial, când liderul comuniştilor din Iugoslavia, Josip Broz Tito şi liderul comuniştilor bulgari, Dimitrov Georgi au început tratativele pentru fuzionarea celor două state într-o Federaţie a Statelor Balcanice. Partea bulgară s-a arătat predispusă şi la unele concesii, recunoscând identitatea etnică şi lingvistică a minorităţii macedonene. Aceasta a fost una din condiţiile semnării acordului de la Bled între Sofia şi Belgrad la 1 august 1947, care prevedea, printre altele, rezolvarea unor probleme teritoriale, eliminarea regimului de vize şi crearea unei uniuni vamale. Însă din cauza unor conflicte diplomatice dintre Iugoslavia şi URSS, Bulgaria a fost nevoită să facă jocul Moscovei, alegându-şi poziţia de adversar al Belgradului. Kremlinul se temea de creşterea influenţei Iugoslaviei în Balcani, iar liderul iugoslav era iritat de încercările sovieticilor de a menţine controlul asupra statele din Sud-Estul Europei.

Uniunea Europeană – un proiect de integrare a spaţiului balcanic eşuat

După un şir de războaie sângeroase care au dus la dezmembrarea Iugoslaviei, astăzi integrarea europeană este privită drept unica soluţie pentru unificarea popoarelor din această regiune. Grecia, România şi Bulgaria sunt deja membri ai Uniunii Europene, în timp ce statele ale fostei Iugoslavii: Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia şi Muntenegru aspiră la statutul de membru al Uniunii. Totuşi, perspectivele unui astfel de proiect este pus sub semnul întrebării din cauza crizei financiare din Europa, precum şi de conflictele din interiorul UE. Cunoscutul savant şi profesor american Joel Kotkin afirmă într-un articol publicat în revista „NewsWeek” că „în viitorul apropiat, „legăturile tribale” (care include rasa, etnia şi religia) vor deveni mult mai importante decât frontierele politice. Concepte mai generale – precum ideologia verde, socialistă sau capitalismul de piaţă – pot însufleţi elitele cosmopolite, însă, în general, ele nu îi motivează pe oameni. În schimb, tribul este preţuit mult mai mult decât orice ideologie universală”, susţine autorul, adăugând ca „deşi legăturile tribale sunt la fel de vechi ca şi istoria, schimbările politice şi globalizarea amplifica impactul lor”. Astfel, regionalizarea Europei şi lupta „statelor de frontieră” pentru autonomia lor „împotriva zonelor concurente de influenţă”, precum şi încercările Franţei şi Germaniei de aşi impune ordinea pe continent, va determina, în cele din urmă, apelarea la unele proiecte geopolitice alternative. Mai ales că Uniunea Europeană şi nici NATO nu mai sunt în stare să garanteze securitatea statelor din fostul lagăr socialist, mai mult decât atât, Serbia, România s-au arătat nemulţumite de politica Washingtonului şi Bruxellesului în problema provinciei sârbe Kosovo, care continuă să fie o rană dureroasă pe trupul Balcanilor.

Uniunea Balcanică – proiect de alternativă

Noile contexte geopolitice (axa Paris-Berlin-Moscova, ascensiunea spectaculoasă a Chinei, formarea blocului islamic Turcia-Siria-Iran), precum şi criza financiară mondială, impune necesitatea revenirea la discutarea unor perspective de unificare a spaţiului balcanic.

Europa de Sud-Est obţine şi mai mare importanţă din momentul în care devine unica sursă pentru importul de resurse energetice în Uniunea Europeană. În special este vorba de proiectul ruso-italian „Southstream” şi „Nabucco”, susţinut de SUA şi UE. Prin peninsula Balcanică trece principalele artere de circulaţie care uneşte Europa Occidentală cu Asia Mică şi Orientul Apropiat. Într-un cuvânt, Balcanii reprezintă o punte de legătură dintre regiunile din statele industrializate şi regiunile eurasiatice cu resurse minerale importante.

Forţa Bizanţului de altă dată decurgea din faptul el domina căile de comunicaţie ce venea din Europa răsăriteană şi Centrală, Asia şi Africa Orientală. De aceeaşi poziţie poate să profite Uniunea Balcanică.

În termeni geopolitici, zona balcanică reprezintă un Rimland, regiune de ţărm care interacţionează atât cu puterea maritimă, cât şi cea a uscatului, controlul căreia asigură dominaţia asupra Heartland-ului (centrul geopolitic). Din acest punct de vedere, Balcanii reprezintă un interes sporit pentru Rusia, Turcia, Iran şi China, ceea ce deschide un şir de perspective de încheiere a alianţelor.

În 2010 China deja şi-a început ofensiva economică în peninsulă, acordând Serbiei un grant de 1 miliard de euro pentru construcţia a două centrale electrice şi un pod peste Dunăre. Afaceri avantajoase sunt încheiate între companiile chineze şi Macedonia, Slovenia şi Grecia. Banii chinezi avantajează statele din Balcani deoarece, spre deosebire de organismele internaţionale occidentale, Beijingul nu impune condiţii economice şi politice, în schimb, diminuează influenţa Uniunii Europene şi SUA în regiune, ceea ce convine şi statelor balcanice.

Fundamentul ideologic: conservatorismul, tradiţionalismul şi ortodoxia

Comunismul ca ideologie nu a fost în stare să creeze fundamentul necesar pentru apropierea dintre popoarelor balcanice. Unitatea acestora nu poate fi posibilă decât prin păstrarea identităţii şi respectarea valorilor fiecărei naţiuni. Din aceste considerente, Uniunea Balcanică poate fi constituită doar pornind de la valori conservatoare şi tradiţionaliste, luând în consideraţie şi comunitatea în sânul Bisericii Ortodoxe. În acest scop, va fi contribui foarte mult moştenirea comună a civilizaţiei bizantine, în solul căreia au crescut naţiunile balcanice, în opoziţie cu valorile Uniunii Europene, care îşi trag seva din principiile iluministe ale Revoluţiei Franceze din 1789.

Aşa cum Constantinopolul creştin a fost un antipod al Romei păgâne, Uniunea Balcanică ar urma să fie un antipod al Uniunii Europene. În jurul unor astfel de idei s-ar putea regăsi Republica Moldova, România, Bulgaria, Serbia, Macedonia şi Muntenegru. Balcanii nu ar deveni doar un simplu proiect geopolitic defensiv, dar şi un proiect ideologic ofensiv. Dacă în trecut în centrul unui astfel de proiect încerca să se poziţioneze Serbia, a venit momentul în care România şi Republica Moldova ar putea să-şi însuşească misiunea istorică de clădire a acestei construcţii. Realizarea acestui proiect nu poate avea loc decât prin schimbările paradigmelor în interiorul statelor care ar deveni membre ale Uniunii Balcanice. Vectorilor eurobalacanic ar putea deveni o platformă a noilor mişcări politice, care reprezenta o adevărată alternativă forţelor care se prezintă drept promotoare ale „integrării europene” sau „nostalgiilor comuniste”. Noul vector ar tempera mesajele populiste şi ar readuce pe ordinea zilei problemele ce ţin de interesele naţionale ale statelor din regiune, ceea ce va însemna o nouă revoluţie în societăţile ieşite acum două decenii din comunism şi sfârşitul crizei identitare şi aşa-numitei „perioade de tranziţie”.

Reclame
Standard

28 de gânduri despre „Uniunea Eurobalcanică – o alternativă Uniunii Europene?

 1. felix preda zice:

  Nu a rezistat o uniune a slavilor din Balcani. Cum crezi că ar fi cu putinţă o uniune cu greci si macedoneni, albanezi, kosovari si sarbi, bulgari si macedoneni, bosniaci si croati, fiecare nutrind ganduri ascunse si încercând sa îşi apere interesele cât mai bine. Sau a fost doar un exerciţiu de imaginaţie, o simplă utopie frumoasă?

  Apreciază

  • 1. Am putea exclude de aici popoarele care nu sunt ortodoxe
   2. Daca ai observa istoricul, proiectele de acest gen au esuat pentru ca la ele nu a participat Romania.
   3. Proiectele din trecut nu aveau: a) baza economica, b) nu se axau pe identitatea ortodoxa, c) nu veneau ca o alternativa la alte proiecte.
   Or, prezentul proiect raspunde la toate problemele bulgarilor, sarbilor, romanilor din Romania si romanilor din Basarabia.
   O astfel de uniune ar fi mult mai rezistenta si mai functionala decat o Uniune Europeana, crede-ma.

   Apreciază

 2. Pingback: Uniunea Eurobalcanică – o alternativă Uniunii Europene?

 3. Dorin zice:

  Ai fantezie bogată 🙂 şi eu uneori visez că câştig 100 milioane de dolari la euromilions, doar că real nu doar că n-am şanse să câştig, dar chiar nici să particip nu pot la loteria aia… dacă te pierzi în vise poţi să te rupi de la realitate. Suntem toti oameni si toti oamenii de felu lor is cam cacaciosi. tu nusce vrei acolo cu valori morale, spirituale, ortodoxe, da fiecare om vrea sa fie buricu pamintului, să-i scuipe pe toti ceilalti, sa trahaneasca mai multe muieri straine etc. care uniune bre? asta ca si cum România să se unească cu R. Moldova şi Ucraina, tot pe acolo :))

  Apreciază

 4. Da, este un vis frumos si perfect realizabil, insa numai daca sa vor lua in considerare particularitatile specifice relatiilor intre state:de exemplu, Kosovo ar trebui enclavizata si fortata sa se reintegreze Serbiei, in schimb Serbia sa fie silita sa acorde etnicilor romani respectul si drepturile cuvenite.
  Totul trebuie echilibrat, mai ales „avantul” imperialist al albanezilor si bulgarilor, prin parghii puternice.
  In contextul in care se discuta tot mai des si mai fervent despre Statele Unite ale Europei, trebuie ca Romania sa creeze o alternativa la UE si sa paraseasca aceasta organizatie care nu reprezinta cetateanul, ci pe avizii de putere!

  Apreciază

 5. Ar fi una din altermativele,prin care s-ar descoperi interesul de expansiune al vestului obisnuit sa traiasca din resusele economice din fata casei lor,acum dupa ce si-au retras toate coloniile din,,Africa”Ideea globalizarii si distrugerea economiilor din tarile de est a venit ca urmare dupa distrugerea lantului comunist.(1990-92)De la ajutor umanitar,au trecut la stoarcerea economiilor tarilor descentralizate politc.Media a cautat distrugerea:familiei,indentitatea tarilor cenzurate de propria ideologie,printr-o libertate gresit intelesa.Toate acestea au dus la desbinarea maselor ce se manifestau sub forma de valuri sparte de stavilopozi experientei de expansiune si dominatie.Traiesc in occident si urmaresc in tacere aceste schimbari pe care timpul mi le-a dat sa le traiesc.

  Apreciază

   • Raul Noica zice:

    Era planul lui Rocovski. Care se mai incearca inca sa se aplice. Ideea e ok dar care ar fi ideologia ce ar sta la baza unui asemena proiect? Cum ar coexista latinii cu slavii? Si ma refer mai ales la Sudul si Vestul Romaniei?

    Cu respect

    Apreciază

    • 1. Ideologia: conservatorismul
     2. Ce ar uni slavi din Balcani si românii: interesele economice comune, cultura balcanică şi ortodoxia
     Se poate de discutat mult la modul in care ar fi organizata aceasta Uniunea. Ar putea fi un stat federal in care subiectii sa fie natiunile, nu statele. In plus, odata ce ar fi lichidate orice frontierele, ar disparea si conflictele de frontiera.
     Mai mult decat atat, eliminarea granitelor din Balcani ar permite contacte directe si permanente cu românii de acolo: români din Timoc, aromânii, vlahii etc.

     Apreciază

 6. Puscasu Vlad Irimie zice:

  Au existat mici aliante intre state ,,Intelegerea Balcanica,, in Perioada Interbelica,dar si ,,Mica intelegere,,

  Aceste aliante au fost nu doar fragile,ci si nerealiste.De ce? Cand Polonia a fost atacata de Hitler,Romania nu a ajutat-o cu armament,soldati,hrana….sau avioane.

  Cand Hitler a distrus Jugoslavia si Grecia,Romania era aliata Reichului.

  Apoi,cum spui si tu in text, cand Tito s-a rupt de Stalin in 1948,toate tariile din Jur,socialist-bolsevice, Romania<bulgaria, Albania, au ramas Satelitele Moscovei.

  Situatia in ziua de azi e foarte urata. Bisericile Ortodoxe din Balcani,sunt dezbinate si se acuza de erezii,si de date diferite din Calendar,in loc ce sa fie unite.De fapt Tarile Ortodoxe,nu doar din Balcani.

  Acum,in loc de Tito,e o Jugoslavie distrusa ocupata de NATO,de ONU si de alte structuri,din care fac parte Romania,Bulgaria,Grecia.

  Mai mult! Ceea ce nu ai precizat in text.

  Grecia NU recunoaste Macedonia ca stat!

  Romania si Bulgaria se viseaza in Schengen,desi nu au niimic de castigat cu asta.

  Cortina de fier, nu mai este nici la Berlin,nici intre Austria si Ungaria,ci este pe Prut,si intre Serbia si Romania,Bulgaria si Serbia.

  Geo-Politica e total diferita,si divizata in Balcani.

  O astfel de Uniune nu se poate face.Si interesele economice difera intre aceste state. La toate se adauga si faptul ca Lumea globalizata de azi,are structuri continentale,si nu regionale,cum sunt Balcanii.

  Adica. ASEAN- Asia Pacific,structura economica intre tariile din Pacific, impotriva USA, si Uniunii Europene.

  Uniunea Africana. Uniunea Mexicanadamerica exista.

  Noua Ordine Mondiala globalista exista,si are structuri si bazate pe ONU,care creaza razboi,sa isi justifice trupele si ,,mentinerea pacii,,

  SINGURA structura anti-UE,in Europa este o structura bazate pe UNIUNEA economica China-Rusia-Ukraina-Moldova.

  China a ridicat Rusia,prin investitii serioase.Voronin a primit bani de la China in campania electorala,fiind ,,frati comunisti,, Fiul lui Voronin e cel mai mare capitalist din Republica,doar tac-su a ramas comunist…

  O astfel de Uniune CSI-China e mult mai realista decat cea in Balcani. Kosovo a explodat,iar tarile din jurul Serbiei s-au temut sa pateasca ca si Serbia.

  Doar ca observ ca politiceienii din Chisinau,doresc cu ardoare Intrarea Moldovei in Uniunea Europeana.

  Oricum ar fi sau nu,Moldova neutra nu se poate cu trupele Rusiei in spate,in Transnistria.

  In lumea Globalizata de azi,nu iti mai permiti sa fii neutru.Pana si Elvetia va adera la Spatiul Shengen,fara a intra in UE.

  Apreciază

  • 1. In toate proiectele anterioare, rolul dominant l-a jucat Iugoslavia. Romania niciodata nu si-a asumat misiunea de a domina Balcanii.
   2. O fi dezbinare, dar asta nu inseamna ca trebuie sa stam cu mainele in san, ci sa cautam puncte comune, care ne-ar putea uni.
   3. Grecia, ca si Ucraina, ar fi un pericol pentru o Uniune Balcanica din cauza problemelor teritoriale cu vecinii sai: prima cu Turcia, cea de a doua cu Rusia.
   4. Rolul NATO s-a redus considerabil in Europa, fapt de care trebuie sa profitam din plin. Cred ca si in viitor SUA isi va diminua influenta, iar Franta, Germania si Rusia vor inainta.
   5. Romania si Bulgaria viseaza schengen pentru ca nu au alte proiecte alternative.
   6. Cine ne impiedica sa scoatem cortina de fier de pe Prut?
   7. Structurile continentale apartin secolului XX, in prezent are loc o fragmentare si regionalizare. Eu cred ca lumea va fi organizata pe regiuni, care vor fi mai mici decat spatiul continental. Europa, probabil, va fi divizata in 4-5 regiuni.
   8. Rusia risca sa fie inghitita de China, iata de ce ea se va misca spre occident, intr-o alianta cu Germania si Franta.
   9. Eu cred ca miscarile pozitive tin de vointa politica. Daca o sa existe vointa, clasa politica isi va putea pune in aplicare planurile, indiferent de „contextele geopolitice”.
   10. In lumea globalizata din sec XX nu iti permiteai sa fii neutru, iar in secolul XXI, „neutralitatea” este politica tuturor statelor nationale. Mai mult decat atat, „neutralitatea” aparine razboiului rece, iar astazi suntem intr-o lume multipolara, care ofera statelor mai mic mai mult spatiu de manevra.

   Apreciază

  • Daca Rusia se va alia cu Germania-Franta,adica cu UE,atunci se va integra in UE.

   Deci si Belarus,Ukraina,Moldova vor adera la UE,iar transnistria si Kaliningrad,vor ajunge la deciziile comune Rusia-Germania.

   Ca sa scoti Cortina de Fier de pe Prut,trebuie ca cineva sau ceva sa se schimbe: ori Moldova adera la UE,ori Romania iese din UE.Nu-i logic asa cum spun?Deci care e varianta ta?

   Chiar tu ai spus ca Rusia se va apropia de Germania si Franta.E logic ce spui,pentru ca au afaceri mari impreuna.

   Asta inseamna ca Rusia sa intre in UE,cel putin ca partener,daca nu chiar cu drepturi depline.Schengen in Rusia,va insemna lipsa granitei de dupa Cercul polar,si Siberia,la Vladivostok,pana in Atlantic,nici o granita.

   Cum traficul de droguri provine in majoritatea cazurilor din Afganistan,iti dai seama ca Rusia nu va adera la Schengen.

   Legat de faptul spus de tine,ca lumea globalizata iti da o eautonomie a statelor,iti spun asa:
   Romania nu are dreptul sa produca lapte,ce cantitate isi doreste.Nu are dreptul sa aiba un numar mai mare de vaci de X capete,impuse de UE.

   Romania nu are voie sa produca cantitati de carne,oua,grane,etc mai mari decat UE ii permite.

   Se adauga pe langa Comisia Europeana,si pe langa deciziile din Parlamentul European,care impune Romaniei ce sa faca,si faptul ca Romania e sub patronajul FMI ,care ii impune cati bugetari sa dea afara statul roman,cati pensionari sa aiba(de aicei ridicarea varstei de pensionare la 65 ani)

   Constat ca lumea Globalizata e exact pe dos,decat o autonomie precum spui.Poate in cazul Basarabiei e asa.

   Moldova are libertatea prin politicienii ei sa aleaga: spre Moscova sau spre UE,sau spre China.

   Eu sa fiu politician l-as chema pe Mao al lor,si le-as arata terenurile unde sa faca Fabrici,autostrazi,etc…. contra faptului ca Moldova sa fie puntea de legatura intre Europa si Asia.

   Daca Moldova va intra in UE,va avea soarta Romaniei: nu va avea voie sa produca vin,mai mult decat zice UE,

   apoi,vine Barosso la Vlad Filat,si ii arata UE, unde cel putin 1 milion,de basarabeni vor pleca.

   Va intra valuta in Moldova,si astfel leul moldovenesc se va stabiliza.Deja sunt plecati 1 milion de basarabeni.Vor mai pleca un milion daca intra in UE.Inclusiv tu poate vei pleca,sau alti tineri.

   UE inseamna sa ai libertatea sa mergi cu buletinul pana in Irlanda,UK.Nu e normal.Fiecare stat ar trebui sa se respecte.

   Mai devreme sau mai tarziu regimurile din Transnistria si Belarus vor cadea.Insa se vor mentine sub alta forma,cea economica….chiar daca vor pierde politicul.

   Aici ai dreptate: Moldova in UE,nu are prea multe avantaje.Va fi o piata noua de desfacere,ca si tarile care au aderat recent. Moldova va da forta de munca,si va primi mere modificate genetic la preturi de nimica,mall-uri, euro, si alte minuni.

   Daca Rusia se indreapta spre UE,e clar de ce Vlad filat si Lupu(fost PCRM),se dau cu spray european.

   Ghimpu am convingerea ca a vrut Unirea cu Romania,chiar de a declarat in rusa ca nu va fi niciodata.A declarat asta ca sa nu piarda afacerile cu RUsia: exportul de vin,si sa nu se scumpeasca gazul….

   Doar ca Ghimpu a primit vot negativ la referendum,si nu are sprijin popular.Daca era votat de 60 la suta din basarabeni,poate existau sanse de Unire.

   Apreciază

 7. Mai adaug:

  USA se imprumuta luna viitoare de la China,care are cei mai multi bani cash din lume.

  China construiestte cele mai ieftine autostrazi din lume.

  China ofera cel mai avantajos credit,in totala diferenta fata de FMI si Banca Mondiala,care acorda credit cu dobanzi uriase.

  Singura problema a Romaniei e acceea ca politicienii,de la Adrian Nastase incoace,sunt datori-vanduti-cumparati de Americani. Vorbim de Bechtell,vorbim de uzina Ford din Craiova,vorbim de trupele USA din Cincu,Babadag,etc.

  Acesti politicieni nu au curajul sa ia credit de la China,si nici sa-i supere pe americani,rupand contractul cu Bechtell,si nici pe cei de la FMI,si Banca Mondiala.Sunt niste lasi si tradatori.

  Apreciază

 8. samionţa zice:

  Doar o paranteza vreau sa fac , nu a existat niciodata vre-un ţarat româno-bulgar ci romano-bulgar . Sufixul ţa din limba româna de astazi provine din slava (N.B sârbă probabil) Ioniţă este prenume sârbesc . Pe vremea aceea nici nu se putea vorbi de românia …este ceva asemanator cu prostia Ianoş-Iancu … alta inventie prosteasca … stiut fiind ca rumânii nici nu aveau voie sa intre in orasele unguresti …
  Orice uniune balcanica ar avea soarta fostei Jugoslavii .
  Nu exista decat o uniune posibila , Uniunea Europeana , disparitia ortodoxismului din aceasta uniune fiind un fenomen ce se petrece in prezent cu toate eforturile pe care le depun slujitorii acesteia.
  Chiar au inceput prostii de genul Biserica Ortoxa Crestina (BOR)care vezi doamne e alta decat Biserica Ortodoxa (de rit vechi) asta de pe vremea Maniului in secolul trecut si continua pana in vremile noastre cu toate ca Stefan cel Mare a fost de rit vechi .
  Pangarirea Manastirii Putna cu inscriptii in limba romana de astazi sunt graitoare pentru fenomenele care nu mai pot fi oprite . Plantarea crucilor pe toate dealurile si vagaunile iarasi un obicei nou strain de aceste meleaguri .De parca nu ar fi suficiente cimitirele .
  Eu zic sa nu mai cautam alternative la ceea ce deja exista si nu are alte alternative.

  Apreciază

 9. samionţa zice:

  The word Vlach is ultimately of Germanic origin, from the word Walha, „foreigner”, „stranger”, a name used by ancient Germanic peoples to refer to Romance-speaking and Celtic neighbours. As such, it shares its history with several ethnic names all across Europe, including the Welsh and Walloons.[2] Slavic people initially used the name Vlachs when referring to Romanic people in general. Later on, the meaning became narrower or just different. For example, Italy is called Włochy in Polish, and Olaszország („Olasz country”) in Hungarian (although it is disputed, because the word „oláh” also exists in Hungarian, but describes only peoples from historical Moldova and Wallacha). The term Vlach can also be found in certain placenames where Roman descendants continued to live after the migrations of Germans and Slavs into new territories, for example Laško in Slovenia. In the Old English poem Widsith, the Romans are referred to as Romwalas.

  Throughout history, the term „Vlach” has often been used for groups which were not ethnically Vlachs, and often pejoratively. For example, it might have been used for any shepherding community or as a reference to Christians by Muslims (Karadjaovalides). In the Croatian region of Dalmatia, Vlaj/Vlah (sing.) and Vlaji/Vlasi (plural) are the terms used by the inhabitants of coastal towns for the people who live inland, and is often intended to be pejorative, as in „barbarians who come from the mountains.” In Greece, the word Βλάχος (Vláhos) is often used as a slur against any supposedly uncouth or uncultured person, but literally it means nothing more than countryperson and is often used as a synonym for Χωριάτης (Choriátis) which simply means villager. Maniots, for example, used the word to refer to lowland-dwelling Greeks, and the Maniots of Cargèse used it to refer to native Corsicans.

  Apreciază

  • Dacă e vorba de secolul 12, este clar ca buna ziua că este vorba de un exonim bine consolidat de „vlah-român”. Mai ales că la o distanţă de un secol urmează să apară ceva mai la nord un alt stat valah – Muntenia.
   În plus, în documentele istorice se face foarte clar referirea la „vlahi” ca popor, care s-a răsculat împreună bulgarii.

   Apreciază

 10. samionţa zice:

  Departe de mine de contesta poporul roman , doar sunt roman ,sau altceva insa acel trecut foarte indepartat este nesemnificativ pentru prezentul de astazi , nu ne foloseste la nimic sa facem presupuneri si asocieri aiurea , fiindca suntem stapani pe acest teritoriu recunoscut de toata lumea . Insa vedeti ca au mai existat si cumanii in secolul al 12 lea pe acest teritoriu .
  Pe fratele lui Litovoi (sarb probabil) i-l chema bàrbat probabil care este un prenume obisnuit slavon .
  Iar in ce scrie acolo se intelege clar ca slavii ii mai numeau pee romani si vlahi …
  Toate numele de rauri Ialomita , dambovita , bistrita etc…..

  Apreciază

 11. 1. Nu este exclus ca Litovoi sau Basarab sa fi fost cumani, e si firesc.
  2. Am avut parte de o populatie slava, dar faptul ca aceasta a fost românizată, spune multe.
  3. Nu toate denumirile care au terminaţii slave sunt neapărat slave. Apariţia unor denumiri de râuri, sate, regiuni este destul de complexă. Un exemplu cu Bistriţa – din câte ştiu, localnicii din multe sate din apropierea râului, îl numesc „Repedea”, „Bistriţa” fiind o traducere slavonă.
  4. Românii au fost un popor statornic, iar cumanii au fost popor migrator şi războinic, din care cauză au fost asimilaţi de români. Din această perspectivă, cumanii au avut un rol important în apariţia statului Muntenia, aşa cum celţii romanizaţi au avut o contribuţie esenţială la crearea primelor state româneşti în Ardeal.

  Apreciază

  • samionţa zice:

   Eu cred ca confundati dvs. asimilarea cu limba vorbita in teritoriul respectiv .
   E si normal ca latina era si a ramas secole de-a lungul limba internationala de comunicatie in europa , iar in dacia romana este normal ca aceasta a dainuit modificata destul de substantial de vorbitorii acesteia care si-au pus sufixele lor la cuvintele de baza latine pana in zilele noastre .
   Limba romana este o combinatie de latina cu slava cu preponderenta latina , datorita ultimelor secole cand orientarea a luat-o spre europa .
   in secolele mai demult limba latina deabia mijea printre tot felul de dialecte locale .
   Iar slavona fiind principala limba de cult , nu a mai putut fi indepartata .
   Era ceva de vis daca locuitorii romaniei ar fi vorbit astazi latina .
   Dar nu are ambitie poporul roman sa se intoarca la ea . Ar fi fost toti oameni de stiinta precum comentatorii acestui subiect . Mai nou vorbesc tiganeste rromani…

   Apreciază

 12. Pingback: Pentru un eurasianism românesc | Octavian Racu

 13. Pingback: Pentru un EURASIANISM ROMANESC | FrontPress

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s