Istorie

Despre sovietism și nostalgiile după trecutul sovietic


La o distanță de 25 de ani de la destrămarea URSS, mai există o categorie mare de cetățeni care se arată nostalgici după trecutul sovietic, alții chiar, inclusiv cei care nu au avut ocazia să trăiască în acel sistem, încearcă să creeze o imagine idealizată a ceea ce a prezentat acea structură supranațională. Paradoxal este că mulți din cei care se prezintă ca nostalgici, au mai curând viziuni conservatoare decât de comuniste, mai curând tradiționaliste decât progresiste. Astfel putem întâlni foarte des oameni care au convingeri religioase și anti-occidentale puternice, dar care regretă eșecul proiectului sovietic.

Nostalgicii sunt convinși că URSS a fost un proiect anti-occidental, ceea ce este absolut fals. Uniunea Sovietică nu a fost concepută ca un proiect care se opunea sistemului de valori a occidentului, ci ca o continuare a acelui sistem, ca o tentativă de a întrece Occidentul în ceea ce la nivel global se percepea ca “progres social”. Să nu uităm că întregul aparat conceptual al ideologiei comuniste este de origine europeană și s-a dezvoltat exclusiv în limitele unei logici vest-europene. URSS a încercat să devină „mai occidentală” decât occidentul. Comuniștii sovietici nu au inventat nimic nou, nimic din ceea ce nu ar fi existat în Occident, nimic ce s-ar putea opune idealurilor intelectualului european: egalitatea, pacea, fraternitatea, protecție socială, educație, bunăstarea materială etc. De altfel, idealurile Uniunii Sovietice se regăsesc, într-o formă sau alta, în ceea ce reprezintă astăzi Uniunea Europeană. Continuă lectura

Standard
fascism, Istorie

9 mai și moartea Europei „spiritului german”


Acum 70 de ani, în noaptea între 8 și 9 mai, Germania a semnat actul de capitulare, după 6 ani de război sângeros. Oarecum, cel de-al doilea război mondial nu a fost decât o continuare a primului război mondial, anii 20-30 fiind doar o mică pauză, după un val revoluționar care a cuprins Europa Centrală și de Est, spulberând regimurile monarhice.

Ca în cazul oricărui război, motivele trebuie identificate în interesele economice și geostrategice ale fiecărei mari puteri europene, încă din perioada primului război mondial. Totuși, spre deosebire de primul conflict mondial, în cea de-a doua conflagrație, s-a oferit mai mare atenție ideologiei, ca mijloc de manipulare și mobilizare a maselor, devenite subiecte ale politicii.

Anume din acest motiv, victoria Aliaților a fost interpretată nu atât ca o victorie militară, cât ca o victorie ideologică: “umanism” vs “nazism”. Lumea postbelică a construit un imaginar “fascism”, însușit cu cele mai negative calități, care s-ar face vinovat de toate relele secolului XX. Prin contrast, URSS, SUA, Marea Britanie și Franța, apar ca artizani ai „lumii libere și progresiste”, făuritori a unei noi ordini mondiale, care ar salva civilizația umană de marile pericole. Continuă lectura

Standard
Istorie

Despre „dictatura comunistă”


Multe din regimuri comuniste au reprezentat niște regimuri dictatoriale. Prin ce se exprimă această dictatură? Spre deosebire de dictaturile de dreapta, care sunt construite pe principiul ierarhic, cu o persoană autoritară în frunte, dictatura comunistă se construiește pe principiul dictaturii organelor de partid, în condițiile unui stat slab și neputiincios.

În URSS, spre exemplu, dictatura personală a fost un element temporar, dictat de contextele istorice și internaționale ale acelor vremuri. Rusia Sovietică, ulterior – URSS, au trecut prin două dictaturi personale: regimul lui Lenin (1917-1922) și regimul lui Stalin (1924-1953). Continuă lectura

Standard
Istorie

Pe scurt, despre istoria sovietismului


În unul din eseurile sale, filosoful rus de dreapta Ivan Ilyin face anumite precizări la esența “sovietismului” și a „patriotismului sovietic”, pe care îl deosebește de tot ce înseamnă patriotismul rusesc. Dat fiind faptul că în mentalul unora URSS se asociază nemijlocit cu Imperiul Rus și Federația Rusă, ar fi bine să privim un pic mai detaliat fenomenul sovietic.

La sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, pe teritoriul Imperiului Țarist funcționau o mulțime de mișcări de stânga, formate preponderent de minorități străine. Mișcările anti-țariste, de sorginte anarhistă, socialistă, comunistă se opuneau atât autocrației țariste, patriotismului cât și imperialismului rusesc. Continuă lectura

Standard
Istorie

Ipoteză: Moldova – rădăcini germano-slave?


Radegast - zeul germano-slav al fertilităţii

Radegast – zeul germano-slav al fertilităţii

Mulţumită bunei prietene Irinei Mudricenko, am dat azi de o informaţie destul de interesantă, care ar putea da naştere unor ipoteze interesante pentru istoria românilor. Este vorba de figura zeului Radegast, căruia se închinau triburilor slavo-germanice ale brodicilor, pe cursul superior al râului Elba. Iată că figura Radegastului apare cu o scut pe care e reprezentat capul de bour, asemănător cu stema Moldovei medievale, iar rădăcinile numelui Moldova pot fi întâlnite în Cehia de astăzi – râul Moldau (afluentul râului Elba), râul Modla, râul Moldavsky potok şi satul Moldava (districtul Teplice, în Nord-Vestul Cehiei), denumirile cărora sunt de origine germanică.

În mod suprinzător, numele tribul brodicilor mă duce cu gândul la misterioasele triburi ale brodnicilor, populaţia de origine necunoscută, care locuia în zona de sud a Moldovei, fiind angajată alături de cumani în războaiele duse de Imperiul Valaho-Bulgar. Fiind cunoscuţi ca buni luptători, este foarte probabil că aceştia să fi fost chemaţi şi aşezaţi la sudul Moldovei de către Asăneşti, mai ales că până în anul 1230, Muntenia şi partea de sud a Moldovei s-au aflat sub dominaţia Imperiului Valaho-Bulgar. Continuă lectura

Standard
Istorie, Sociologie

Dilemele identitare: cazul Austriei


De-a lungul existenţei Imperiului Austro-Ungar, identitatea de „austriac” era atribuită tuturor supuşilor dinastiei Habsburgilor, indiferent de identitatea etnică. Cu toate astea, timp de o mie de ani, Austria a fost parte componentă a Imperiului German, separându-se abia din secolul XVI datorită instituirii dinastiei Habsbourg. Imperiul Austriac devine un stat multinaţional. În sens modern, despre o „identitate autriacă” s-a început a vorbi abia după revoluţia din 1848. Astfel unul din ziarele vremii („Schwarz-Roth-Gold”) scria: „Învăţaţi copiii voştri că nu există maghiari, germani, slavi, italieni, ci mai curând cetăţeni ai statului constituţional Austriac”. Continuă lectura

Standard
Istorie

Mitologia zilei de 9 mai


La 9 mai, Uniunea Sovietică sărbătorea capitularea Germaniei. În pofida faptului că era vorba de un război între state, cu propriile substraturi politice şi economice, aliaţii au oferit acestui război o dimensiune ideologică: occidentul – victoria liberalismului, URSS – victoria comunismului asupra ceea ce au numit ei cu un termen general „fascism” (fără a mai intra în detalii). Se uită niciun tribunal internaţional nu a condamnat „fascismul”, ci crimele de război, însăşi judecătorii fiind nişte criminali de război nu mai puţin nevinovaţi decât cei inculpaţi.  Subiecte precum rolul capitalului american în declanşarea războiului sunt trecute cu tăcerea în dezbaterile publice. Continuă lectura

Standard
Istorie

De la un Chișinău istoric la un Chișinău anistoric


Biserica Mazarache și Fontalul - vatra Chișinăului

Biserica Mazarache și Fontalul - vatra Chișinăului

Nu putem vorbi despre Chișinău ca despre o singură entitate. Există mai multe “Chișinăuri”, care se orânduiesc în timp și diferă ca aspect, ca atmosferă, ca duh. Când trecem prin acest oraș, e ca și cum am face o plimbare prin istorie. Unele imagini sunt vii și astăzi, iar altele, din păcate, au fost șterse desăvârșit din memoria colectivă. Istoria Chișinăului este ca o carte a istoriei întregii regiunii istorice Basarabia. Continuă lectura

Standard
По русский, Istorie

Молдавский господарь Василе ЛУПУ – праотец молдавского румынизма


Родиной румынизма является Молдавское княжество, исторический регион, который стал для Румынии тем, чем для Германии стала Пруссия. Сам термин “румынизм” вводится в обиход 1858 году молдавским историком Василие Александреску Урекия, который понимал под ним концепцию исторического, культурного и духовного единства всех румын. В его концепции, румынизм противоположен национализму. Если национализм – это политическое и биологическое единство то, румынизм рассматривает народ, прежде всего как духовную общность людей. Вот почему Урекия видел в православии стержень румынского народа. Continuă lectura

Standard
Istorie

Raportul „Red House”: În 1944 bussinesmanii germani planificau relansarea Reichului după o înfrângere inevitabilă în război


Republic mai jos un document care poate reprezenta interes pentru unele persoane amatoare de istorie. Este vorba de un raport al serviciilor secrete americane din 1944, în are se vorbește despre intenția marilor patroni germani de a pregăti relansarea Germaniei după înfrangerea în război, care în opinia oligarhiei germane era inevitabilă.

Acest raport a fost scos la lumina zilei de scriitorul Adam Lebor, care a descris acest moment în romanul „The Budapest Protocol”. Continuă lectura

Standard
Istorie

Istoria integrată – proiect antinațional


Identitatea unui popor are trei piloni, trei coordonate de bază: fizic (spațial), metafizic (spiritual) și temporal. Primul descrie frontierele ariei de care este legată originea și istoria unui popor. Formele de relief, localitățile, pădurile, râurile, vietățile sunt elemente care determină identitatea omului și poporului în raport cu lumea fizică. Desigur, prin teritoriu nu presupunem aici o entitate statală. Statul nu este decât un mic accident în istoria unui popor. Spațiul vital, spre deosebire de un stat, există atât cât există poporul și necesitățile sale firești.

Coordonata metafizică compune mitologia, credința, cultura poporului, care se formează în interacțiunea cu mediul fizic precum și cu alte colectivități umane. Coordinata temporală este cea care descrie identitatea unui popor în raport cu timpul. Relația poporului față de fenomenul scurgerii timpului determină coordonata spirituală, pentru că timpul înseamnă apropierea de momentul morții. Atitudinea față de timp este echivalentă cu atitudinea față de moarte, care se exprimă prin mitologie, elemente culturale, stereotip comportamental. La rândul său, aceasta determină și relația poporului cu spațiul fizic și invers. Continuă lectura

Standard
Istorie, Sociologie

Romanitatea occidentală împotriva romanității orientale


O perioadă îndelungată de timp, origina latină a românilor a fost un mit al romantismului modern pe care nimeni nu au îndrăznit să-l nege. Însăși imnul “Deșteaptă-te, române!” poartă elemente ale aceste mitologii (“Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume/Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,/Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume/Triumfător în lupte, un nume de Traian!”). O excepţie au constituit aşa-numiţii „protocronişti”, care au încercat să combată aceste teze prin aşa-numitul „dacism”, apelând la tot felul de mistificări şi şarlatanii pseudoștiințifice.

Ideologia latinistă, născută în sânul Ardealului influențat de propaganda romano-catolică, era cea care transforma românii într-o simplă colonie a puterilor occidentale, în timp ce dacismul încerca să se opună acestui fenomen, eșuând de fiecare dată, din cauza inconsistenţei sale ştiinţifice. Continuă lectura

Standard
Istorie

Între Mareșal și Rege – cine sunt adevărații trădători?


Lăsând la o parte problema regionalizării României, toată lumea discută despre ultimele șotii ale președintelui român. Să fi fost replica bine gândită de consilierii administrației prezidențiale pentru a distrage atenția opiniei publice de la procesul de parcelare a țării? Nu știm. Cert este că subiectul este intens discutat în presa din România.

Vă spun sincer, inițial m-am simțit un pic dezorientat. Nu sunt susținătorul lui Mihai I, dar nici nu vreau să-l condamn pentru ceea ce s-a întâmplat în 1944. Cine era regele Mihai? Era un adolescent de 23 de ani, care nu juca niciun rol în politica românească. Putea el să trădeze conștient pe Antonescu? Desigur că nu. Trădători adevărați au fost reprezentanții partidelor democratice care s-au aliat conștient cu forțele antiromânești la ordinul patronilor săi din afara țării. Să nu uităm că în tabăra “Frontului Democratic” de atunci comuniști jucau un rol insignifiant. Adevărul este că îngenuncherea României a fost pusă la cale anume de dragii noștri “democrați”. Acest adevăr nimeni nu îndrăznește să-l spună astăzi în România. În schimb, este foarte comod să arunci cu noroi în acei care nu sunt capabili să se apere. Continuă lectura

Standard
Istorie

Adevărul despre „rebeliunea legionară”: comunişti în cămăşi verzi asasinează evrei şi jefuiesc casele bucureştenilor


Ion Vetrilă

Ion Vetrilă (1923-1941)

Un moment interesant în istoria României, pe care l-am descoperit recent, este cazul organizaţiei anarho-comuniste „Haiducii lui Kotovschi”, condusă de Ion Vetrilă, care se pare că făcea parte din trupele diversioniste sovietice de pe teritoriul României.

Faptul că astfel de organizaţii acţionau chiar în inima Bucureştiul, este o dovadă clară că în spatele asasinării lui Nicolae Iorga, în spatele provocării ciocnirilor armate dintre guvernul Antonescu şi legionari, precum şi în spatele aşa-numitor „pogromuri”, de care au fost învinuiţi pe nedrept legionarii, au stat mişcările paramilitare create de sovietici pe teritoriul României.

Ion Vetrilă s-a născut în 1923, în Basarabia, în familia unor participanţi la rebeliunea armată de la Tatarbunar din 1924.

În 1939, în perioada ciocnirilor dintre susţinătorii regelui Carol al II-lea şi legionari, Ion Vetrilă crează o mişcare ilegalistă „Haiducii lui Kotovschi”, având drept scop desfăşurărea în România a unor lupte de guerilă în sate şi oraşe. Însăşi denumirea organizaţiei vorbeşte multe despre inspiratorii mişcării. Continuă lectura

Standard