Sociologie, traditie

Ce este identitarianismul?


Identitarianismul este un termen care cuprinde mișcarea europeană a Noii Drepte și simpatizanților ei. Principiul ideologic central este păstrarea și dezvoltarea identității etnice și cultura, precum și critica situației în care a ajuns azi Occidentul. Identarianismul își trage rădăcinile din Franța, însă este larg răspândit în țările Scandinave și alte părți ale Europei.
Continuă lectura

Reclame
Standard
Filosofie, traditie

De ce femeia nu e om


Cea mai mare umilință e să fii respectat pentru că ești „om”. Omul nu a fost niciodată o realitate. E o noțiunea filosofică abstractă, prin care se desemnează o specie animală lipsită de identitate și calități, un anonim. În societatea tradițională fiecare ins avea o personalitate. Era femeie sau bărbat, flăcău sau fată, țăran, răzeș sau boier, creștin sau păgân, venetic sau băștinaș, un nume și nume de familie, iar toate aceste noțiuni oferea o semnificație concretă a ceea ce reprezintă existența ta ca persoană. Astăzi, a fi om presupune să nu fii nimeni și respectul pentru „calitatea de om” reprezintă un respect pentru un vid, nulitate. Nu există „demnitate umană”. Există doar o demnitate a fiecărei persoanei concrete care se dobândește pe parcursul vieții prin luptă și muncă.

Expresia veche românească de genul „mergea pe drum un om și o femeie” are o semnificație antropologică și metafizică profundă. Femeia nu e om. Ea este, în primul rând o femeie (fată, iubită, mamă, soție, soră, bunică etc.) și prin asta ea capătă valoare ca ființă, iar omul (în înțelesul vechi al termenului) este bărbatul (frate, iubit, tată, soț, bunel, războinic etc.). E vorba doi inși cu o identitate și personalitate distinctă. Astfel, cea mai mare înjosire a femeii în istoria civilizației umane este momentul în care ea a început să fie considerată „om” (un non-femeie), termenul de „om” încetând să mai fie sinonim al „bărbatului”, fiind mai curând un sinonim cu o unitate statistică lipsită de orice profil. Continuă lectura

Standard
discriminare, Filosofie, traditie

Idealiștii vs conservatorii


Toată epoca modernă a fost marcată de discuțiile despre limitele intervenției statului în viața cetățeanului. De dragul unei teze sau alteia au izbucnit revoluții sau războaie civile. Una din astfel de tabere, s-o numim convențional „idealiști”, cred sincer că extinderea statului în sfera vieții private va aduce mai mult echitate socială, în timp ce cealaltă tabără, s-o numim convențional “conservatori”, au insistat pe sacralitatea vieții private. În special, astfel de discursuri pot fi observate în mediile americane, dar și în dezbaterile din spațiul european. Continuă lectura

Standard
reвaLюtzie, Sociologie, traditie

„Drumul Soarelui” şi „ispita matriarhatului”


sunshine_meditationDe la facerea lumii, simbolul solar mereu a fost asociat în toate civilizaţiile cu focul, lumina, viaţa, masculul, tatăl, eroul, războinicul, monarhul, Imperiu, ierarhia, violenţa – ca act creator, care sfinţeşte omul şi locul, autoritatea supremă care constituie o axă pentru ordinea spirituală a lumii – ordinea patriarhală. În opoziţie se află întunericul matriarhal, al egalitarismului, al umanismului şi pacifismului satanic, care dizolvă, omogenizează şi înghite tot ce este frumos şi înălţător. Continuă lectura

Standard
Sociologie, traditie

Kratos-ul românesc şi rolul său în istorie


În încercarea de a înţelege raţionamentul istoriei neamului nostru, precum şi pentru înţelegerea esenţei crizei în care ne aflăm de câteva secole, am încercat să propun un concept nou, care ne-ar ajuta în dezbaterile ideologice. Este vorba de conceptul de „kratos”.

Cum definesc eu „kratos”-ul şi ce reprezintă el în esenţă, voi descrie succint mai jos, învitându-vă să vă expuneţi opiniile critice.

Înţelegem prin „kratos” o idee, un sistem de valori, o persoană sau un grup de persoane, o instituţie sau un sistem politic, un moment istoric, care izvorăşte din adâncurile spirituale şi culturare ale unei comunităţi de destin, reprezentând un potenţial şi o voinţă de a-şi decide soarta în mod suveran, precum şi voinţa de a exercita tendinţa de expansiune în afara graniţelor fixate, spre întreaga arie a spaţiului vital. Kratos-ul este acel element activ al unui areal cultural, care transformă o masă amorfă de indivizi într-un subiect al istoriei, el este acel care are capacitatea de a transforma un trib rătăcit prin stepe într-o mare civilizaţie, un biet cătun – într-un mare imperiu. Continuă lectura

Standard
traditie

Metafizica dragostei


Dragostea pe care o purtăm femeilor este probabil cea mai complicată problemă a fiinţei umane pentru că dezvăluie tot secretul al existenţei umane. O bună parte a tentativelor de a da definiţii sau explicaţii de ordin ştiinţific nu prea au reuşit să ne satisfacă. Asta e din simplu motiv că dragostea nu trebuie căutată pe tărâmul biologicului, ci în lumea metalimbajului. Continuă lectura

Standard
basarabia, Sociologie, traditie

Altfel despre fenomenul cumătrismului


În perioada post-sovietică, rețelele de relații sociale neformale au devenit unul din mijloace de ascensiune pe scară socială. Fenomenul  a devenit răspândit într-o bună parte a statelor ex-comuniste fiind numit de cercetătoarea americană Natalia Dinello drept o  trecere „de la plan la clan” – modernizarea societății prin evitarea regulelor economiei liberale de piață. (“Comparing clans in Hungary and Russia”, Natalia Dinello. The George Washington University, 2000). Cercetătoarea consideră că structura de clan reprezintă o formă intermediară între societatea puternic ierarhizată și cea cu o economie liberală. Continuă lectura

Standard