Fără categorie

Mazzini, Brătianu, Eminescu și proiectul Confederației Balcanice


În epoca modernă, primul care a lansat idea formării unei confederații balcanice a fost un italian: Giusepe Mazzini, care în acest fel vedea eliberarea popoarelor din peninsulă de jugul otoman. Pe acest subiect el a purtat chiar și un dialog cu românii, printre care era și Dumitru Brătianu, care s-a arătat entuziasmat de o atare idee. În una din scrisorile sale adresate lui Mazzini din numele Comitetului Național Român el spune: “Vecinii noștri să fie fără grijă, Confederația dunăreană, ori dacă se preferă, sfânta alianță a popoarelor de la Dunăre, nu va fi o societate universală, un consorțiu al tuturor bunurilor. Fiecare își va păstra individualitatea și acțiunea”.

Mihai Eminescu se arată și el adeptul unificării popoarelor balcanice, dar respinge orice pretenție a marilor puteri, în special a Austro-Ungariei,  la statutul de protector al unei eventuale Confederații Balcanice. Iată ce scrie în această privință Eminescu la 16 iulie 1876 în „Cestiunea Orientală”: „E evident că greutăţile politice s-ar naşte abia în urma schimbărilor pe cari le-am schiţat şi cari au şi fost de mult propuse. E evident că micele state de pe Peninsula Balcanică, ieşite din letargia în care le ţine domnia turcească, ar forma prin rivalităţile lor politice, naţionale şi religioase un pericol mult mai mare pentru liniştea Europei decât letargia acestor provinţii, produsă prin apăsarea semilunei. Contra acestor eventualităţi există un singur mijloc — o Confederaţiune Dunăreană, ca rezultatul cel mai firesc al liberării acestor provinţii. […]Numai o Confederaţie Dunăreană cu o politică comercială protecţionistă şi sub protectoratul său propriu şi al nimărui altcuiva ar conţinea în sine sâmburi de dezvoltare adevărată”.

Standard